Wiki-oldal szerkesztése

Additional Info

 • Név: Wiki-oldal szerkesztése
 • OVERVIEW

 • Linguistic dimension

 • CEFR-szint: A2, B1
 • Készség(ek): Olvasás/Írás
 • Időtartam: 6*50 perc
 • Célnyelv: Bármely modern idegen nyelv
 • ICT dimension

 • IKT-erőforrások:

  Internet-hozzáférés; online szótárak; PC; Google szöveges és képkeresés; Wikipedia, illetve a csoport választotta kulturális témától függően más online enciklopédiák, Wikispaces (wiki-készítő honlap)

 • IKT-kompetenciák: Adott információtartalom utáni böngészés vagy célzott keresés a neten; Szövegszerkesztő IKT-eszközök (pl. Microsoft Word, Word for Mac, Wikispaces) használata
 • Detailed description of the task

 • Szituáció / téma: A diák saját kultúrája valamely kulturális vonatkozásával kapcsolatos Wiki készítése
 • A produktum előfeltételei és követelményei: A diákoknak ismerniük kell a téma szókészletét és legalább egy szövegszerkesztő IKT-eszköz (pl. Microsoft Word, Word for Mac, Wikispaces) használatát
 • Képes vagyok…:
  • megérteni a mindennapi életben vagy munkában gyakran előforduló elemekből felépülő nyelvezetet
  • az események, érzések és kívánságok személyes levelekben előforduló leírásait
  • rákeresni egy hosszabb vagy több rövidebb szövegre, hogy megtaláljam a feladatom elvégzéséhez szükséges információt
  • megadni vélemények, tervek, cselekedek rövid indoklását és magyarázatát
  • egyszerű összefüggő szöveget írni a szokásos vagy engem érdeklő témákban dokumentumok
 • Produktum: A csoporttársak számára többletinformációt szolgáltató Wiki-oldal összeállítása valamely az aktuális tantervbe illeszkedő témában
 • A produktum előfeltételei és követelményei:

  A diákoknak ismerniük kell a téma szókészletét és legalább egy szövegszerkesztő IKT-eszköz (pl. Microsoft Word, Word for Mac, Wikispaces) használatát

 • Folyamat:
  • A diákokat osszuk 2-3 fős csoportokra. Az osztály összetételétől függően ezeket kialakíthatjuk úgy, hogy az erősebb tanulók a gyengébbekkel dolgozzanak együtt.
  • Válasszuk ki az ország kultúrájának egy, a külföldi diákok számára érdekesnek ítélt elemét. Választható az az ország, ahol a diákok élnek, vagy, ha a kettő eltér, az is, ahonnan érkeztek vagy származnak; a csoport közösen határoz a témáról. A csoport bármikor kérheti a tanár segítségét abban, hogy az általuk talált források megfelelőek és megbízhatóak-e.
  • Az adatgyűjtés során használjuk a Wikipédiát és más online enciklopédiákat.
  • A csoport közösen döntse el,
   • hogyan épüljön fel az összeállítandó wiki-oldal;
   • mely információk relevánsak.
  • A csoporton belül alakítsanak ki munkamegosztást. (Ha pl. egy nemzeti ünnep a téma, a csoport egyik tagja kutathatja annak történetét, a másik a tartalmát és jelentőségét, a harmadik a megünneplésének módját.)
  • A csoport állítsa össze a wiki-t úgy, hogy az oldal minden részének legyen felelőse: Használják a Wikispaces felhasználóbarát, ingyenes online felületét.
  • A csoporttagok kölcsönösen olvassák át és ellenőrizzék egymás munkáját az alábbi szempontok szerint:
   • tartalom,
   • teljesség,
   • koherencia,
   • felépítés,
   • nyelvtani és nyelvhelyesség.
  • Minden csoport wiki-oldalát a források betűrendbe szedett és a felhasználás dátumával ellátott listájának kell zárnia.
 • Szereposztás (opcionális): Csoportmunka
 • Javasolt elmélyítő tevékenységek:

  A csoportok megtekintik egymás munkáit, és az alábbi formákban értékelik azokat:

  • a projektre vonatkozó kérdőívet töltenek ki;
  • egységes rövid, tömör forma szerint reflektálnak az oldal tartalmának világos, illetve új voltára.
 • Sikertényezők vagy értékelési kritériumok:

  A diákok jól teljesítenek, ha…

  • ha a wikiben új információt sikerül megosztaniuk, és megfelelnek az alábbi követelményeknek:
  • Tartalom: saját szöveget írtak;
  • Szókészlet: használják a témához kapcsolódó szavakat és kifejezéseket;
  • Nyelvtani megfelelőség:
   • komplexebb nyelvi szerkezeteket és kifejezéseket alkalmaznak;
   • szókészletükön és mondatszerkezeteiken csak kevéssé érzékelhető anyanyelvük hatása;
   • a megfelelő szórendet és igeidőket alkalmazzák;
   • a helyesírást ellenőrizték a szövegszerkesztő (pl. Microsoft Word, Word for Mac) ellenőrző eszközével
  • Koherencia:
   • megfelelő bevezetővel látták el a szócikket,
   • helyesen tagolták (bekezdésekre) a szöveget
   • megfelelő szerkezetekkel fűzik egymáshoz mondataikat.
  • Interaktivitás: kisebb és nagyobb csoportban is aktívak, elképzeléseiket megosztják a többiekkel, de elfogadják azok véleményét és kritikáit is.

  A diákok jól teljesítenek, ha…

  ·         ha a wikiben új információt sikerül megosztaniuk, és megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  ·         Tartalom: saját szöveget írtak;

  ·         Szókészlet: használják a témához kapcsolódó szavakat és kifejezéseket;

  ·         Nyelvtani megfelelőség:

  o   komplexebb nyelvi szerkezeteket és kifejezéseket alkalmaznak;

  o   szókészletükön és mondatszerkezeteiken csak kevéssé érzékelhető anyanyelvük hatása;

  o   a megfelelő szórendet és igeidőket alkalmazzák;

  o   a helyesírást ellenőrizték a szövegszerkesztő (pl. Microsoft Word, Word for Mac) ellenőrző eszközével

  ·         Koherencia:

  o   megfelelő bevezetővel látták el a szócikket,

  o   helyesen tagolták (bekezdésekre) a szöveget

  o   megfelelő szerkezetekkel fűzik egymáshoz mondataikat.

  ·         Interaktivitás: kisebb és nagyobb csoportban is aktívak, elképzeléseiket megosztják a többiekkel, de elfogadják azok véleményét és kritikáit is.

 • Szerzők: Marija Dragutinovic & Nathalie van Kampen
 • Didactic added value of the task and other information

 • Gyakorlati tippek a tanárok számára:

  Osszuk 2-3 fős csoportokra a diákokat, és adjunk nekik lehetőséget, hogy a választott téma adott aspektusának szakértőivé váljanak. Együtt döntsék el, melyek a releváns információk, együtt reflektáljanak egymás munkáira, és adjanak egymásnak konstruktív visszajelzést, illetve tippeket. Képeseknek kell lenniük együtt írni a téma választott aspektusáról, és ezen keresztül megosztani tudásukat csoporttársaikkal.

 • Egyéb módszertani vagy didaktikai megjegyzések:

  Tűzzünk ki pontos teljesítési határidőt a feladatra! Ha a diákok nem végeznek vele a 6. 50 perces óra végére, további órákat szánhatunk a wiki-projekt befejezésére. Ügyeljünk rá, hogy egyértelművé tegyük a feladat célját és értékelési kritériumait.

 • Mi alapján lett ez a feladat jógyakorlati modell:

  A feladat a nyelvi és társas kompetenciák IKT-erőforrások használatával történő fejlesztésére készült; a diákokat saját kultúrájuk és életük egy részének bemutatására ösztönzi.

 • A feladat elvárt hatása az oktatási gyakorlatra és attitűdre:

  A tanárokat arra ösztönzi, hogy oktatómunkájuk részeként alkalmazzák az IKT-t, illetve a TBLT[1]-t és a CEFR-t.


  [1] TBLT (Task-based Language Teaching) = Feladatközpontú Nyelvoktatás

 • Adaptálhatóság:

  A feladat beilleszthető a legtöbb nemzeti tantervben és idegennyelvi programban megtalálható utazási témakörbe.

 • Megalapozottság: A CEFR közös referenciaszintjeit alkalmazó TBLT-n alapul. A B1 feladat (a CEFR domain-meghatározásainak megfelelően) figyelembe veszi a nyílt domain jellegzetességeit.
 • Célzott korcsoportok: High school students

Tasks By Country