Aithriseadh agus Sgrùdadh

Barantachd follaiseachd agus càileachd
Tha an co-obrachadh airson follaiseachd agus deagh ghnè a stèidheachadh.
Foillsichear aithisgean de choinneamhan agus gnìomhan eile anns a h-uile cànan-cleachdaidh. Air an darna taobh tha barantaich càileachd de ghoireasan cudromach. Tha PETALL air obair air leasachadh innealan-sgrùdaidh a tha airson buaidh a thoirt air cleachdadh teicneolas an dà chuid a thaobh càileachd theagasg thidsearan ann an cleachdadh teicneolas agus èifeachdachd de gnìomhan ann an ionnsachahd cànain.