Σεμινάρια Κατάρτισης Εκπαιδευτικών

Ένας από τους στόχους μας είναι να παρέχουμε σεμινάρια κατάρτισης εκπαιδευτικών που θα ενθαρρύνουν την εφαρμογή στην τάξη των δραστηριοτήτων της Εργασιοκεντρικής Διδασκαλίας των γλωσσών μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Καθένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης προσφέρει ένα σεμινάριο σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως στόχο να κοινοποιήσει το πρόγραμμα και τους πόρους του, να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν τις δικές τους γλωσσικές δραστηριότητες , να δείξει πώς να συνεργάζονται με συναδέλφους από άλλες χώρες και, τέλος, να μοιραστούν και να συζητήσουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους για την Εργσιοκεντρική Διδασκαλία με τους συναδέλφους τους και τους ειδικούς.

Παρακαλώ ελέγξτε τα σεμινάρια που έχουν προταθεί μέχρι τώρα:

Ινστιτούτο Κατάρτισης Εκπαιδευτικών Βρέμης

Tasks for TBLT and ICT-integrated Foreign Language Learning   DE…

Πανεπιστήμιο Πάτρας

Rediscovering Task-based Language Teaching in the ICT Era    DE…

Πανεπιστήμιο Γρανάδας

Task based language teaching and ICT: a Pan-European perspective  …

Πανεπιστήμιο Τορίνου

CT and CLIL - Task based activities in foreign language…

Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd

ICT and TBLT - Task based activities in foreign language…

Πανεπιστήμιο Άμστερνταμ

Working with tasks: Modern Foreign Languages, Common European Framework and…

Πανεπιστήμιο Αλγκάρβε

Task-based Language Teaching resorting to Information & Communication Technologies  …

University of Belgrade

TBLT in CLIL procedure - New possibilities in bilingual education…

Πανεπιστήμιο Γκάζι

Find your own path through TBLT by means of ICT…

Πανεπιστήμιο Δυτικής Σκωτίας

Birleşik Krallık Ulusal Raporu to be made available soon Een…