Βλέπουμε πραγματικά τί υπάρχει γυρω μας;
Ας μοιραστούμε τα όνειρά μας για  όμορφα / συναρπαστικά μέρη με ένα διαδραστικό τρόπο!
Σε ομάδες οι μαθητές μπορούν να γράψουν υπότιτλους για μια ταινία / βίντεο / κλπ που δεν…
Αφήστε τους μαθητές σας να γράψουν τις δικές τους μικρές ιστορίες με τη βοήθεια ενός  ψηφιακού εργαλείου…

Tasks Overview

If you are looking for a specific key word or phrase (including ICT resources, CEFR levels, topics and language skills) use this search form

Tasks Search

Tasks By Country