Ψάχνοντας τον Ζέμο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ψάχνοντας τον Ζέμο
 • Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): A1
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου
 • Διάρκεια: 5 * 60 λεπτά
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:
  • Σύνδεση στο διαδίκτυο (WiFi εάν είναι δυνατόν).

  • Βϊντεο:

   • https://www.youtube.com/watch?v=2mkb0gw_oRQ 

   • Οποιοσδήποτε οδηγός χρήσης του προγράμματος BitStrips στη μητρική γλώσσα των μαθητών (για μαθητές μικρότερης ηλικίας) ή στην ξένη γλώσσα (για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας).

   • Οδηγός χρήσης του προγράμματος GoAnimate στη μητρική γλώσσα των μαθητών ή στην ξένη γλώσσα.

   • (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το PowToon ή το Moovly.)

  • Δίγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό, υπολογιστής, προβολέας διαφανειών ή και ψηφιακός πίνακας.

  • Φορητοί υπολογιστές ή κινητά τηλέφωνα τελευταίας τεχνολογίας (smartphones), εάν διαθέτουν οι μαθητές.

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: • Πλοηγηθείτε κι αναζητήστε συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο. • Χρησιμοποιήστε εργαλεία επεξεργασίας κειμένου. • Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Θέμα: • Τα μέρη ενός σπιτιού
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος: • Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το θέμα «Τα μέρη ενός σπιτιού». • Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις τοπικές προθέσεις. • Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τον Ενεστώτα Διαρκείας. • Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα διαδικτυακά λογισμικά BitStrips ή GoAnimate.
 • Μπορώ να...:
  • Μπορώ να συστήνομαι στους άλλους, καθώς και να συστήνω άλλους ανθρώπους.

  • Μπορώ να απευθύνω αλλά και να απαντώ σε ερωτήσεις σχετικά με προσωπικές πληροφορίες όπως ο τόπος διαμονής μου, οι άνθρωποι που γνωρίζω και τα πράγματα που μου ανήκουν.

  • Μπορώ να επικοινωνώ με απλό τρόπο, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής μου μιλά αργά και καθαρά, καθώς κι ότι είναι πρόθυμος να με βοηθήσει.

  • Μπορώ να κατανοώ τις οδηγίες που μου δίνονται αργά και προσεκτικά, καθώς και να ακολουθώ σύντομες, απλές οδηγίες.

  • Μπορώ να κατανοώ και να χρησιμοποιώ γνωστές, καθημερινές εκφράσεις, καθώς και στοιχειώδεις φράσεις.

 • Θέμα: Η δημιουργία ενός κόμικ (κινουμένων σχεδίων) με το οποίο οι μαθητές θα εξασκήσουν την αγγλική γλώσσα χρησιμοποιώντας κατάλληλο λεξιλόγιο (τοπικές προθέσεις και λεξιλόγιο που σχετίζεται με τα μέρη ενός σπιτιού) και γραμματική (ενεστώτας διαρκείας).
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:
  • Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με το θέμα «Τα μέρη ενός σπιτιού».

  • Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τις τοπικές προθέσεις.

  • Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν τον Ενεστώτα Διαρκείας.

  • Επίσης, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα διαδικτυακά λογισμικά BitStrips ή GoAnimate.

 • Διαδικασία:

  Mάθημα 1            Προετοιμασία για την εργασία

  • Επανάληψη:
   • ή οποιονδήποτε άλλο οδηγό χρήσης του BitStrips ή του  GoAnimate στη μητρική γλώσσα των μαθητών.
   • Οι μαθητές κάνουν επανάληψη το λεξιλόγιο σχετικά με τα μέρη ενός σπιτιού, το οποίο έχουν διδαχθεί σε προηγούμενα μαθήματα.
   • Οι μαθητές γράφουν τουλάχιστον μία πρόταση με κάθε λέξη για να δείξουν ότι γνωρίζουν τη σημασία των λέξεων.
   • Οι μαθητές κάνουν επανάληψη τον Ενεστώτα Διαρκείας.
  • Οι μαθητές βλέπουν τα ακόλουθα βίντεο:
   • https://www.youtube.com/watch?v=2mkb0gw_oRQ (διάρκειας 5 λεπτών - δείχνει στους μαθητές πώς να δημιουργούν ένα κόμικ στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα BitStrips).
   • https://www.youtube.com/watch?v=OUFRd0vXq1w (διάρκειας 8 λεπτών - δείχνει στους μαθητές πώς να δημιουργούν κινούμενες εικόνες χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα GoAnimate).

  Μάθημα 2            Προετοιμασία για την εργασία

  • Ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές τις απαιτήσεις της εργασίας:
  • BitStrips:           Οι μαθητές θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα κόμικ με μια αλληλουχία 6 εικόνων, το οποίο θα περιλαμβάνει:
   • 1 εικόνα με τις ερωτήσεις:

              Πού είναι ο Ζέμο;  και     Τι κάνει ο Ζέμο;

  • 5 εικόνες που δείχνουν 5 διαφορετικά μέρη ενός σπιτιού, χρησιμοποιώντας 5 διαφορετικές τοπικές προθέσεις.
  • Τουλάχιστον οι 2 εικόνες θα πρέπει να περιέχουν μια πρόταση που περιγράφει τι κάνει ο Ζέμο.
  • GoAnimate:
   • Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια μικρή ταινία χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο και τη γραμματική που έκαναν επανάληψη προηγουμένως.
  • Τώρα, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τον υπολογιστή ή τον ψηφιακό πίνακα της τάξης και παρουσιάζει η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές για να εκτελέσουν την εργασία.
   • Στην περίπτωση χρήσης του BitStrips, ο εκπαιδευτικός μπορεί να δείξει στους μαθητές ένα κόμικ που έχει σχεδιάσει ο ίδιος εκ των προτέρων.
  • Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές τον πίνακα αξιολόγησης (δείτε παρακάτω), έτσι ώστε εκείνοι να γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα αξιολογηθούν.

  Μαθήματα 3 & 4           Η εργασία

  • Υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού, οι μαθητές δημιουργούν κι επεξεργάζονται τα κόμικ ή τις ταινίες τους, χρησιμοποιώντας τα προγράμματα BitStrips ή GoAnimate.
  • Μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους εικονίδια (avatars) με το πρόγραμμα BitStrips.
  • Όσον αφορά το πρόγραμμα GoAnimate, οι μαθητές θα πρέπει να γράψουν τις ιστορίες τους σε χαρτί προτού τις εισάγουν στην εφαρμογή.
  • Οι μαθητές μοιράζονται τα κόμικ ή τις ταινίες τους με τον εκπαιδευτικό, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις μεθόδους που προσφέρουν οι εφαρμογές. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει και θα βαθμολογήσει τις εργασίες των μαθητών.

  Μάθημα 5         Παρουσίαση και αξιολόγηση

  • Οι μαθητές παρουσιάζουν τα κόμικ τους χρησιμοποιώντας τον ψηφιακό πίνακα/υπολογιστή, καθώς και τον προβολέα διαφανειών.
  • Οι μαθητές κι ο εκπαιδευτικός αποφασίζουν ποια είναι η καλύτερη εργασία, συμπληρώνοντας τον πίνακα αξιολόγησης:

  Ψάχνοντας τον Ζέμο

   

  Ονοματεπώνυμο μαθητή:

   

  Στοιχεία της ιστορίας Πόντοι
  Απαιτούμενο μέγεθος και δομή  
  Σχεδιασμός των εικονιδίων (avatars)  
  Σχεδιασμός του φόντου  
  Γραμματική  
  Λεξιλόγιο  
  Σοβαρά λάθη (αρνητική βαθμολογία)  
  ΣΥΝΟΛΟ  

   

  Αξιολόγηση

  • (Ο εκπαιδευτικός έχει δείξει στους μαθητές αυτόν τον πίνακα από αρχή της εργασίας κι επομένως εκείνοι γνωρίζουν με ποιον τρόπο θα αξιολογηθούν.)
  • Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τους μαθητές σύμφωνα με τους παράγοντές επιτυχίας που παρατίθενται παρακάτω, τους οποίους έχει ήδη γνωστοποιήσει στους μαθητές.
  • Το κάθε τμήμα της εργασίας βαθμολογείται με 1 έως 5 πόντους.

  Εκτός από τον κανονικό βαθμό που θα λάβει κάθε μαθητές, οι τρεις καλύτεροι μαθητές θα λάβουν ένα χρυσό, ένα αργυρό κι ένα χάλκινο μετάλλιο, που σημαίνει ότι θα λάβουν 2, 1,5 ή 1 επιπλέον βαθμό στο επόμενο τεστ.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): • Ατομική εργασία, εργασία σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες ανάλογα με το μέγεθος της τάξης.
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:
  • Επαναληπτικές ασκήσεις:

   • Τα περισσότερα διδακτικά βιβλία όλων των γλωσσικών επιπέδων παρουσιάζουν λεπτομερώς τον Ενεστώτα Διαρκείας.

   • Όσον αφορά την επανάληψη του λεξιλογίου, κάθε εβδομάδα ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητά από τους μαθητές να γράφουν προτάσεις με τις λέξεις που διδάχτηκαν στο μάθημα της προηγούμενης εβδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές τοποθετούν τις λέξεις σε ένα κατάλληλο εννοιολογικό πλαίσιο.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές βαθμολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Γλωσσικές δεξιότητες:
   • Χρησιμοποίησαν κατάλληλο λεξιλόγιο.
   • Χρησιμοποίησαν σωστά τον Ενεστώτα Διαρκείας.
   • Είχαν σωστή προφορά.
   • Διόρθωσαν τα λάθη τους κι απ' ό,τι φαίνεται, πιστεύουν πως τα λάθη αποτελούν μέρος της μαθησιακής διαδικασίας.
  • Ψηφιακές δεξιότητες: Δημιούργησαν την τελική εργασία κι επομένως φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν επιτυχώς τα εργαλεία ΤΠΕ.
  • Κοινωνικές δεξιότητες:
   • Επέδειξαν καλή συμπεριφορά καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας.
   • Ήταν σε θέση να ασκήσουν κριτική στις εργασίες των συμμαθητών τους.
   • Ήταν σε θέση να διορθώσουν τα δικά τους λάθη, καθώς και τα λάθη των συμμαθητών τους.
   • Αποδέχτηκαν την κριτική του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών τους.
 • Συγγραφείς: • Antonio Cantero Ramírez. • María del Carmen Caravaca Vargas. • Raúl Ruiz-Cecilia
 • Ευχαριστίες: Carla Marello
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:
  • Για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μεταφορτώσει τα βίντεο στον υπολογιστή εκ των προτέρων, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε εφαρμογή μεταφόρτωσης βίντεο από το YouTube.

  • Πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί επίσης να μεταφορτώσει αποσπάσματα κινουμένων σχεδίων/ταινιών σε μια συσκευή αποθήκευσης, σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:
  • Οι εφαρμογές BitStrips/GoAnimate είναι:

   • Ενδιαφέρουσες, διασκεδαστικές, εύχρηστες κι οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν εύκολα τη λειτουργία τους.

  • Το πρόγραμμα GoAnimateΔιαθέτει μουσική και προσφέρει τη δυνατότητα ηχογράφησης της φωνής με τη χρήση μικροφώνου

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:
  • Αυτή η εργασία στοχεύει στην ανάπτυξη των γλωσσικών, κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών.
  • Είναι εύκολη και διασκεδαστική, συνεπώς ευχαριστεί και δίνει κίνητρο στους μαθητές για να ολοκληρώσουν τις διάφορες δραστηριότητες.
  • Προσανατολίζεται προς την επιτυχία των μαθητών.
 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:
  • Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.
  • Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:
  • Η γραμματική και το λεξιλόγιο αυτής της εργασίας εμπεριέχονται στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και στα προγράμματα ξένων γλωσσών των περισσότερων χωρών.
  • Επίσης, αυτή η εργασία μπορεί να τροποποιηθεί για να χρησιμοποιηθεί στη γλωσσική διδασκαλία σε άλλα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: • Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). • Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων, η οποία αποτελεί τη βάση της σύγχρονης διδασκαλίας. • Τα εργαλεία ΤΠΕ στην υπηρεσία της διδασκαλίας και της μάθησης.

Tasks By Country