Η ιστορία ενός εγκλήματος

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Η ιστορία ενός εγκλήματος
 • Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): B1
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Κατανόηση προφορικού λόγου Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου
 • Διάρκεια: 90 λεπτά
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

  http://www.pixton.com/, http://www.bitmoji.com/  ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα δημιουργίας κόμικ
  Παρουσίαση με τη χρήση του PowerPoint, του Prezi (http://prezi.com) ή του http://www.brainshark.com/ 
  Λογισμικό δημιουργίας ταινιών
  Storybird.com  
  Υπολογιστής και προβολέας διαφανειών
 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Δημοσιεύστε μια ιστορία σε μορφή βίντεο ή σε ηχητική μορφή χρησιμοποιώντας το λογισμικό Windows Movie Maker, παρουσιάσεις, κόμικ ή και αρχεία ήχου
 • Θέμα: Η ιστορία ενός εγκλήματος
 • Μπορώ να...:

   

  Γράψω μια ιστορία σχετικά με ένα θέμα που μου έχει ανατεθεί.

  Περιγράψω ένα υποθετικό γεγονός.

  Κάνω ερωτήσεις σε έναν συνομιλητή μου για να βεβαιωθώ ότι κατάλαβα τα λεγόμενά του.

  Χρησιμοποιώ κατάλληλα τους παρελθοντικούς χρόνους (τον απλό αόριστο και τον αόριστο διαρκείας).

 • Θέμα: Η δημιουργία ενός βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία ενός εγκλήματος
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  CDplayer, πρόσβαση στο διαδίκτυο, λογισμικό για τη δημιουργία βίντεο και ταινιών, υπολογιστής, συσκευή εγγραφής βίντεο

 • Διαδικασία:

   

  Κατανόηση προφορικού λόγου – Οι μαθητές ακούνε μια ιστορία σε ένα CD. Ο εκπαιδευτικός σταματά το CDσε κάποιο κρίσιμο σημείο και ζητά από τους μαθητές να προβλέψουν το τέλος της ιστορίας. Οι μαθητές θα πρέπει να πουν με ποιον τρόπο πιστεύουν ότι θα τελειώσει η ιστορία και να συγκρίνουν τις προβλέψεις τους. (5 λεπτά)

  Παραγωγή γραπτού λόγου (εργασία σε ζευγάρια) – Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια. Το κάθε ζευγάρι θα πρέπει να συμφωνήσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι θα τελειώσει η ιστορία που παρουσιάστηκε στην αρχή του μαθήματος (οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία από τις προβλέψεις που έκαναν προηγουμένως ή να φανταστούν μαζί ένα νέο τέλος γι' αυτή την ιστορία). Έπειτα, το κάθε ζευγάρι μαθητών θα πρέπει να γράψει αυτή τη νέα εκδοχή της ιστορίας. (20 λεπτά)

  Κατανόηση προφορικού λόγου – Οι μαθητές ακούνε την υπόλοιπη ιστορία στο CDplayerκαι συγκρίνουν τις προβλέψεις τους με το πραγματικό τέλος της ιστορίας. (10 λεπτά)

  Έλεγχος λεξιλογίου και γραμματικής – Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στους μαθητές το κείμενο της ιστορίας σε έντυπη μορφή, από το οποίο λείπουν όμως ορισμένες λέξεις. Οι μαθητές συμπληρώνουν τις λέξεις που λείπουν και κάνουν εξάσκηση σε ορισμένα γραμματικά φαινόμενα, π.χ. στους παρελθοντικούς χρόνους. Επίσης, ελέγχουν κατά πόσο αντιλήφθηκαν διάφορα ηχητικά εφέ (κλάμα, σύγκρουση, γδούπος...). (10 λεπτά)

  Εργασία για το σπίτι – Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει φυλλάδια με διαφορετικές λέξεις-κλειδιά σε κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα μαθητών θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτές τις λέξεις για να γράψει μια νέα ιστορία ενός εγκλήματος. Αφότου οι μαθητές γράψουν την ιστορία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα παραπάνω εργαλεία ΤΠΕ για να δημιουργήσουν μια αναπαράσταση αυτής της ιστορίας την οποία θα πραγματοποιήσουν μέσα στην τάξη στο επόμενο μάθημα. Επίσης, η κάθε ομάδα θα πρέπει να προετοιμάσει τρεις ερωτήσεις τις οποίες θα απευθύνει στους μαθητές των άλλων ομάδων αφότου εκείνοι παρουσιάσουν τις ιστορίες τους, για να βεβαιωθεί ότι έχει κατανοήσει το περιεχόμενο των υπόλοιπων ιστοριών. (5 λεπτά)

  Παρουσίαση των ιστοριών – Οι ομάδες των μαθητών διαβάζουν τις ιστορίες τους μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας έναν προβολέα διαφανειών κι έναν υπολογιστή. Επίσης, απαντούν στις ερωτήσεις που τους κάνουν οι συμμαθητές τους, με τις οποίες εκείνοι επιθυμούν να βεβαιωθούν ότι έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο της κάθε ιστορίας. (20 λεπτά)

  Αξιολόγηση από τους μαθητές – Οι μαθητές αναφέρουν ποιες ιστορίες τους άρεσαν περισσότερο κι αιτιολογούν τις απόψεις τους. (10 λεπτά)

  Έλεγχος λεξιλογίου (προαιρετικά) – Ο εκπαιδευτικός ελέγχει εάν οι ομάδες των μαθητών έχουν χρησιμοποιήσει όλες τις απαιτούμενες λέξεις-κλειδιά σε κάθε ιστορία και βεβαιώνεται ότι όλοι οι μαθητές της τάξης έχουν κατανοήσει τη σημασία αυτών των λέξεων. Σε κάθε φυλλάδιο, οι λέξεις-κλειδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μια λίστα λέξεων τις οποίες η κάθε ομάδα θα κληθεί να αντιστοιχίσει με τις σημασίες τους.

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Εργασία σε ζευγάρια, εργασία σε ομάδες
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

   

  Η εργασία περιλαμβάνει ορισμένες δραστηριότητες όπως τη συγγραφή ενός φανταστικού τέλους για μια ιστορία, την απόδοση προβλέψεων σε έντυπη μορφή κλπ., οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εργασία εάν επιτύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος του μαθήματος, εάν χρησιμοποιήσουν τα προτεινόμενα εργαλεία ΤΠΕ σε ικανοποιητικό βαθμό, καθώς κι εάν πληρούν τα κριτήρια που έχουν οριστεί για το συγκεκριμένο μάθημα σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

 • Συγγραφείς: Jelena Jelenić Marinović, Mirjana Kovačević, Danijela Manić, Julijana Vučo Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία ή να συζητήσετε σχετικά με την προσαρμογή και την εφαρμογή της, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τους συγγραφείς στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

  Πριν από την έναρξη του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός:

  Θα πρέπει να έχει εξοικειωθεί με την ιστορία και να έχει ελέγξει τη λειτουργία των εργαλείων ΤΠΕ.

  Θα πρέπει να ετοιμάσει το κείμενο της ιστορίας σε γραπτή μορφή.

  Θα πρέπει να σκεφτεί ποια γραμματικά φαινόμενα θα συμπεριλάβει σε αυτό το μάθημα και στα οποία, ως εκ τούτου, θα εξεταστούν οι μαθητές.

  Θα πρέπει να ετοιμάσει το κείμενο της ιστορίας με τη μορφή μιας άσκησης συμπλήρωσης κενών, η οποία θα καλύπτει τόσο το λεξιλόγιο όσο και τα γραμματικά φαινόμενα που εξετάζονται σε αυτό το μάθημα.

  Θα πρέπει να διαθέτει αρκετά αντίτυπα με το κείμενο της ιστορίας για όλους τους μαθητές.

  Θα πρέπει να ετοιμάσει τα φυλλάδια με τις λέξεις-κλειδιά, τα οποία οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν στην εργασία που θα εκτελέσουν στο σπίτι.

  Θα πρέπει να διαθέτει αρκετά αντίτυπα αυτών των φυλλαδίων για όλους τους μαθητές.

  Θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι ο υπολογιστής υποστηρίζει τη μορφή των παρουσιάσεων που οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν μέσα στην τάξη.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

   

  Οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν στην τάξη τις ιστορίες τους σε έντυπη μορφή, σε περίπτωση που εμφανιστούν τεχνικά προβλήματα κατά τη χρήση των εργαλείων ΤΠΕ.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

   

  Αυτή η εργασία προσφέρει ένα παράδειγμα παραγωγής γραπτού λόγου με επίκεντρο τους μαθητές, τη φαντασία τους και τις δεξιότητες ΤΠΕ. Μέσα από αυτή την εργασία, βελτιώνονται ταυτόχρονα οι δεξιότητες παραγωγής γραπτού λόγου αλλά και οι δεξιότητες ΤΠΕ των μαθητών.

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

   

  Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), καθώς και να ενσωματώσουν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

   

  Αυτή η εργασία περιλαμβάνει τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες (κατανόηση προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου, παραγωγή προφορικού λόγου, κατανόηση γραπτού λόγου) και μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί σε τάξεις όλων των γλωσσικών επιπέδων. Επίσης, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εξασκήσουν ελεύθερα την ξένη γλώσσα. Αυτή η εργασία δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τα εργαλεία ΤΠΕ που προτείνονται παραπάνω. Αντιθέτως, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων ΤΠΕ.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Οι ΤΠΕ κι η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): Β1/Β2

Tasks By Country