Έλα να επισκεφθείς την πόλη μου! Κύριο

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Έλα να επισκεφθείς την πόλη μου!
 • Επίπεδο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): A2, B1
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Παραγωγή γραπτού λόγου Παραγωγή προφορικού λόγου
 • Διάρκεια: 4*90 λεπτά / 5* 90 λεπτά
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

  Σύνδεση στο διαδίκτυο

  Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=mSOFNBLMALs

  Windows Movie Maker, Google Images, ηλεκτρονικά λεξικά, Google, Facebook, YouTube, κινητά τηλέφωνα/βιντεοκάμερες, μικρόφωνα.

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: Περιηγηθείτε κι αναζητήστε συγκεκριμένες πληροφορίες στο διαδίκτυο Χρησιμοποιήστε εργαλεία επεξεργασίας κειμένου Χρησιμοποιήστε κινητά τηλέφωνα/βιντεοκάμερες για εκπαιδευτικούς σκοπούς Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Windows Movie maker.
 • Θέμα: Τα ταξίδια
 • Μπορώ να...:
  • Μπορώ να εντοπίσω συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλό ενημερωτικό υλικό που συναντώ στην καθημερινή ζωή μου, όπως σε διαφημίσεις, σε διαφημιστικά φυλλάδια, σε καταλόγους και σε πίνακες δρομολογίων.
  • Μπορώ να κατανοήσω απλά κείμενα τα οποία μιλούν για θέματα που με ενδιαφέρουν.
  • Μπορώ να βρω και να κατανοήσω γενικές πληροφορίες που μου είναι απαραίτητες κι οι οποίες εμπεριέχονται σε ενημερωτικό υλικό που συναντώ στην καθημερινή ζωή μου, όπως σε γράμματα, σε διαφημιστικά φυλλάδια και σε μικρά επίσημα έγγραφα.
  •  Μπορώ να διαβάσω ένα μεγάλο κείμενο ή πολλά μικρά κείμενα για να αναζητήσω και να εντοπίσω συγκεκριμένες πληροφορίες που μου είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.
  • Μπορώ να παρακολουθήσω μια συζήτηση ή να μιλήσω για ένα θέμα με το οποίο είμαι εξοικειωμένος/η, καθώς και να συμμετάσχω σε μια συζήτηση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
  • Μπορώ να αιτιολογήσω και να εξηγήσω συνοπτικά διάφορες απόψεις, ιδέες κι ενέργειες.
 • Θέμα: Η δημιουργία ενός διαφημιστικού βίντεο για τη γενέτειρα των μαθητών
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

  Οι μαθητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το λεξιλόγιο που σχετίζεται με αυτό το θέμα, καθώς και με τη χρήση του Windows Movie Maker.

  Πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό λεξικό που δίνει ορισμούς λέξεων, υπολογιστής, προβολέας διαφανειών, κινητά τηλέφωνα/βιντεοκάμερες.

 • Διαδικασία:

  Μάθημα 1

  • Οι μαθητές παρακολουθούν το ακόλουθο βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=mSOFNBLMALs
  • Μετά από μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το περιεχόμενο του βίντεο, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το θέμα της εργασίας: θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα διαφημιστικό βίντεο (διάρκειας 2-3 λεπτών) για την πόλη τους.
  • Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων και καλούνται να γράψουν ένα κείμενο για το βίντεο. Μπορούν να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουν στο βίντεο:

  ¨       Σύμβολα της πόλης, αρχιτεκτονικά στυλ, μνημεία, σύγχρονα κτίρια, δραστηριότητες αναψυχής, περιοχές για ψώνια, εορταστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, φαγητό (εστιατόρια).

  ¨       Ο εκπαιδευτικός δίνει επίσης στους μαθητές ένα έντυπο με πληροφορίες σχετικά με τα σημαντικότερα κτίρια/μνημεία/αξιοθέατα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο βίντεο.

  • Οι ίδιοι οι μαθητές θα πρέπει να εμφανίζονται στο βίντεο, έτσι ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να τους δει και να τους ακούσει να μιλούν στην αγγλική γλώσσα.

  Οι μαθητές μπορούν να δουν το ακόλουθο βίντεο https://www.youtube.com/watch?v=mSOFNBLMALsή άλλα διαφημιστικά βίντεο για να αναζητήσουν ιδέες για την εργασία τους.

   

  Μάθημα 2

  • Οι μαθητές γράφουν το κείμενο για το βίντεο.
  • Πλοηγούνται στο διαδίκτυο κι αναζητούν πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

  ¨       Σύμβολα της πόλης, αρχιτεκτονικά στυλ, μνημεία, σύγχρονα κτίρια, δραστηριότητες αναψυχής, περιοχές για ψώνια, εορταστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ, φαγητό (εστιατόρια). Ταυτόχρονα, λαμβάνουν υπόψη τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο έντυπο σχετικά με τα σημαντικότερα κτίρια/μνημεία/αξιοθέατα που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο βίντεο.

  Εργασία για το σπίτι – Οι μαθητές θα πρέπει να βιντεοσκοπήσουν τα στοιχεία της πόλης που επιθυμούν να παρουσιάσουν στο βίντεό τους, να τα εισάγουν στο λογισμικό δημιουργίας βίντεο και να τα επεξεργαστούν κατάλληλα.

  Μαθήματα 3 και 4

  • Υπό την επίβλεψη και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές δημιουργούν κι επεξεργάζονται τα δικά τους βίντεο χρησιμοποιώντας το λογισμικό δημιουργίας βίντεο κι ηχογραφώντας τη φωνή τους.
  • Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το Facebook ή το YouTube, οι μαθητές μοιράζονται τα βίντεο με τον εκπαιδευτικό και με τους συμμαθητές τους, οι οποίοι θα τα διορθώσουν και θα τα αξιολογήσουν. Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτικός αναθέτει στους μαθητές να διεξάγουν την ακόλουθη δραστηριότητα στο σπίτι τους ή αποφασίζει να τη διεξάγει στο επόμενο (5ο) μάθημα μέσα στην τάξη.

  Εργασία για το σπίτι – Οι μαθητές θα αξιολογήσουν τις εργασίες των συμμαθητών τους συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα:

  Λίστα αξιολόγησης του βίντεο

  Τα ονοματεπώνυμα των συμμαθητών μου: _______________________

  Πληροφορίες: Έλεγχος
  Σύμβολα της πόλης
  Αρχιτεκτονικά στυλ
  Μνημεία
  Σύγχρονα κτίρια
  Δραστηριότητες αναψυχής
  Περιοχές για ψώνια
  Εορταστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ
  Φαγητό (εστιατόρια)
  Λάθη: Διορθώσεις:

   

  Αξιολόγηση - Ο εκπαιδευτικός θα αξιολογήσει τους μαθητές παρατηρώντας τις επιδόσεις τους σε αυτή την εργασία, με βάση τα κριτήρια επιτυχίας που περιγράφονται παρακάτω. Η αυτοαξιολόγηση κι η αξιολόγηση από τους άλλους μαθητές θα ληφθούν υπόψη στην τελική αξιολόγηση σε ποσοστό 10% (5% η κάθε μία).

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Εργασία σε ομάδες
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

  Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα φύλλο εργασίας με ερωτήσεις σχετικά με το βίντεό τους και να το δώσουν στους μαθητές άλλων τάξεων, οι οποίοι θα απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

  Οι μαθητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εργασία εάν:

  • δημιούργησαν ένα βίντεο στο οποίο διαφήμισαν την πόλη τους χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΠΕ, καθώς κι εάν πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
  • Λεξιλόγιο: χρησιμοποίησαν λεξιλόγιο κι εκφράσεις που σχετίζονται με το θέμα
  • Γραμματική: χρησιμοποίησαν απλές γραμματικές δομές κι εκφράσεις που είχαν αποστηθίσει
  • Ευχέρειαήταν σε θέση να εκφραστούν προφορικά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα χωρίς να έχουν έλλειψη λεξιλογίου ή να κάνουν πάρα πολλά λάθη.
  • Συνοχήσυνέδεσαν τις προτάσεις τους με κατάλληλες συνδετικές λέξεις και χρησιμοποίησαν αρκετούς συνδέσμους
  • Επικοινωνίασυμμετείχαν ενεργά στην ομάδα τους, μοιράστηκαν τις ιδέες τους κι αποδέχτηκαν την κριτική και τις απόψεις των συμμαθητών τους.
  • Προφοράπρόφεραν σωστά τις λέξεις που χρησιμοποίησαν και διόρθωσαν ορισμένα σοβαρά λάθη που    έκαναν οι συμμαθητές τους ή τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους
 • Συγγραφείς: Lúcia Nassa Tardão
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

  Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς

  Για την αποφυγή καθυστερήσεων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, να μεταφορτώνετε πάντα τα βίντεο στον υπολογιστή σας πριν από την έναρξη του μαθήματος, χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή μεταφόρτωσης βίντεο από το YouTube, όπως για παράδειγμα το iLivid.

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

  Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία

  Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν οι μαθητές δεν την ολοκληρώσουν μέσα στα τέσσερα 90-λεπτα μαθήματα, τότε ζητήστε τους να την ολοκληρώσουν στο σπίτι τους.

  Καθορίστε με σαφήνεια τον στόχο της εργασίας κι εξηγήστε στους μαθητές τα κριτήρια με βάση τα οποία θα τους αξιολογήσετε.

  Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτή την εργασία ή να συζητήσετε σχετικά με την προσαρμογή και την εφαρμογή της, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με τη συγγραφέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

  Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής

  Η συγκεκριμένα εργασία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες μέσα από τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ, καθώς και για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες, ενθαρρύνοντάς τους να αναδείξουν ένα τμήμα του πολιτισμού και της ζωής τους.

 • Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές:

  Η αναμενόμενη επίδραση της εργασίας στις διδακτικές πρακτικές και συμπεριφορές

  Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν εργαλεία ΤΠΕ στη διδασκαλία τους.

  Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν την εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στις εκπαιδευτικές πρακτικές τους, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

  Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες

         Η συγκεκριμένη εργασία μπορεί να διεξαχθεί κατά τη διδασκαλία της θεματικής                  ενότητας των ταξιδιών, η οποία εμπεριέχεται στα αναλυτικά προγράμματα                          διδασκαλίας και στα προγράμματα ξένων γλωσσών των περισσότερων χωρών.

 • Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας: Η φιλοσοφία και το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας Η εργασιοκεντρική διδασκαλία των γλωσσών στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Η συγκεκριμένη εργασία δημιουργήθηκε για να διεξαχθεί από μαθητές επιπέδου Β1 στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης - oι μαθητές προσπαθούν να πείσουν άλλους ανθρώπους να επισκεφθούν τη γενέτειρά τους.
 • Preferencial target age group(s): High school students

Tasks By Country