Ενώστε τις τελείες

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Όνομα: Ενώστε τις τελείες
 • Γλωσσική διάσταση - Δεξιότητες: Δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου Δεξιότητες παραγωγής προφορικού λόγου/χρήσης σωστής προφοράς Δεξιότητες ανάκτησης κι επεξεργασίας πληροφοριών
 • Διάρκεια: 120 λεπτά (περίπου 2 μαθήματα)
 • Γλώσσα-στόχος: Αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη
 • ICT dimension

 • Πόροι ΤΠΕ:

   

  Πόροι:

  http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history 

  ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα που παρουσιάζει σημαντικά γεγονότα κι ημερομηνίες.

  http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html  ή κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα

  για τη δημιουργία μίας εικόνας με τελείες.

  Το πρόγραμμα Voki για την ηχογράφηση των πληροφοριών.

  http://www.voki.com/mywebsite.php 

  Οποιοδήποτε μονόγλωσσο ηλεκτρονικό λεξικό για την αναζήτηση προτάσεων που περιέχουν αριθμούς.

 • Δεξιότητες ΤΠΕ: ·Χρησιμοποιήστε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα και τις λειτουργίες του για να μεταφορτώσετε και να τροποποιήσετε μια εικόνα · Αποκτήστε ή ενισχύστε την ικανότητά σας να βρίσκετε στο διαδίκτυο πληροφορίες που σχετίζονται με αριθμούς (π.χ. ημερομηνίες) · Δημιουργήστε μια προφορική παρουσίαση με το πρόγραμμα Voki
 • Θέμα: Η κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου που σχετίζεται με τους αριθμούς και με τις ημερομηνίες σημαντικών γεγονότων, καθώς κι η αξιοποίηση ενός θέματος που οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί σε κάποιο άλλο μάθημα.
 • Μπορώ να...:

   

  Επίπεδο Α2 ....κατανοήσω προτάσεις και συχνές εκφράσεις που έχουν άμεση σχέση με τις θεματικές ενότητες οι οποίες αντιστοιχούν στο γλωσσικό μου επίπεδο (π.χ. βασικές προσωπικές πληροφορίες και πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά μου, τα ψώνια, η τοπική γεωγραφία, η εργασιακή απασχόληση κι οι αριθμοί έως το 100).

   ....συμμετάσχω σε απλές, καθημερινές συζητήσεις που εμπεριέχουν την απλή κι άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η και με θέματα της καθημερινής ζωής.

  Συνοψίσω πληροφορίες με περιεκτικό κι αποτελεσματικό τρόπο.

  Κατανοήσω τις πληροφορίες που λαμβάνω από υπηρεσίες αυτόματης απάντησης κι από αυτόματους τηλεφωνητές, όπου συχνά εμπεριέχονται διάφορου είδους αριθμοί.

  - κατανοήσω τα κύρια σημεία γραπτού ή προφορικού λόγου που παρουσιάζεται με σαφήνεια κι αφορά θέματα με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η και τα οποία συναντώ συχνά στον χώρο εργασίας μου, στο σχολείο ή και στον ελεύθερο χρόνο μου, καθώς και τις ημερομηνίες και τους αριθμούς έως το 1000.

  - ανταπεξέλθω ικανοποιητικά στις περισσότερες επικοινωνιακές καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν όταν ταξιδέψω σε μια περιοχή όπου ομιλείται η ξένη γλώσσα.

  - γράψω ένα απλό, συνεκτικό κείμενο για θέματα που με ενδιαφέρουν ή με τα οποία είμαι εξοικειωμένος/η.

 • Θέμα: Μια ολοκληρωμένη εικόνα, η οποία αποδεικνύει έμμεσα ότι οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες χρήσης των αριθμών στην ξένη γλώσσα κι αναδεικνύει τη διαθεματική γνώση των μαθητών σχετικά με ένα θέμα που περιλαμβάνεται σε αυτή την εργασία και το οποίο οι μαθητές έχουν διδαχθεί σε κάποιο άλλο μάθημα.
 • Απαιτήσεις ή προϋποθέσεις για τη δημιουργία του προϊόντος:

   Οι μαθητές θα πρέπει να ξέρουν να μετρούν στη μητρική τους γλώσσα και να γνωρίζουν ορισμένα πράγματα σχετικά με το θέμα στο οποίο βασίζεται αυτή η εργασία (π.χ. ιστορικά γεγονότα ή και πληροφορίες σχετικά με τους συμμαθητές τους)

 • Διαδικασία:

   ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  • Ρωτήστε τους μαθητές εάν έχουν ξανακάνει κάποια άσκηση στην οποία έπρεπε να ενώσουν τις τελείες για να σχηματιστεί μια εικόνα.
   • Έχουν ξανακάνει τέτοιου είδους άσκηση;
   • Εάν ναι, τους άρεσε;
   • Πού μπορεί να βρει κανείς τέτοιου είδους ασκήσεις;
  • Δείξτε στους μαθητές ένα παράδειγμα μιας τέτοιας άσκησης (π.χ. http://www.activityvillage.co.uk/dot-to-dots)
  • Εξηγήστε στους μαθητές ότι οι αριθμοί μπορούν να προκύψουν από μαθηματικές πράξεις. Παρουσιάστε ή επαναλάβετε στους μαθητές τα σύμβολα των μαθηματικών πράξεων:  +, -, x, :, =
  • Δείξτε στους μαθητές το παράδειγμα της άσκησης του Mollica ή ζητήστε τους να ενώσουν τις τελείες και να κάνουν μόνοι τους αυτή την άσκηση.
   • Στην άσκηση του Mollica, οι τελείες δεν είναι τοποθετημένες σε αριθμητική σειρά, επομένως οι μαθητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του εκπαιδευτικού για να τις ενώσουν σωστά.
  • Οι αριθμοί μπορούν να προκύψουν από μαθηματικές πράξεις. Παρουσιάστε ή επαναλάβετε στους μαθητές τα σύμβολα των μαθηματικών πράξεων:  +, -, x, :, =

  Η ΕΡΓΑΣΙΑ

  Ο στόχος της εργασίας: Οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια άσκηση στην οποία οι συμμαθητές τους θα κληθούν να ενώσουν τις τελείες για να σχηματίσουν μια εικόνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα κάνουν επανάληψη στους αριθμούς και στο περιεχόμενο ενός θέματος που έχουν ήδη διδαχθεί.

  1. Χωρίστε τους μαθητές σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα σύνολο 20 ερωτήσεων, οι οποίες θα πρέπει να απαντώνται με τη χρήση αριθμών. Αυτές οι απαντήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν αριθμούς με παρόμοια φωνήματα, ιδίως εάν τα συγκεκριμένα φωνήματα δεν εμπεριέχονται στη μητρική γλώσσα των μαθητών. Επίσης, οι μαθητές θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχη τους στη σειρά των λέξεων που χρησιμοποιούνται για την ανάγνωση κάθε αριθμού.
  2. Παρουσιάστε στους μαθητές τους κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουν για να ετοιμάσουν την άσκηση:

  ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΔιαφοροποίηση μεταξύ των δεκάδων και των μονάδων (π.χ. σαράντα εννιά/ενενήντα τέσσερα)

  1. Διαφοροποίηση μεταξύ των αριθμών που έχουν την ίδια μονάδα αλλά διαφορετικές δεκάδες (π.χ. πενήντα δύο/ογδόντα δύο)
  2. Διαφοροποίηση μεταξύ του άηχου οδοντικού εξακολουθητικού συμφώνου /θ/ και του άηχου χειλοδοντικού συμφώνου /f/ (π.χ. οι αγγλικοί αριθμοί thirty και forty, οι οποίοι προφέρονται με τα σύμφωνα /θ/ και /f/ αντίστοιχα)
  3. Διαφοροποίηση μεταξύ των βραχέων και των μακρών φωνηέντων  (π.χ. οι αγγλικές καταλήξεις -ty και -teen, οι οποίες προφέρονται με το βραχύ φωνήεν 'ι' και με το μακρό φωνήεν 'ι', αντίστοιχα)

  ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών, ο εκπαιδευτικός μπορεί να τους ζητήσει να διατυπώσουν 20 ερωτήσεις (για το επίπεδο Α2) ή περισσότερες.

  Εάν ο εκπαιδευτικός αναθέσει στους μαθητές να διαβάσουν έναν κατάλογο αριθμών, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην άσκηση του Mollica, οι μαθητές επιπέδου Α2 μπορούν να ετοιμάσουν 50 ερωτήσεις των οποίων οι απαντήσεις θα αντιστοιχούν σε μια άσκηση με 50 τελείες. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από το πείραμα του Ongaro (2014), εάν ο εκπαιδευτικός αναθέσει στους μαθητές να ακούσουν (κι όχι να διαβάσουν) τους αριθμούς, τότε η διατύπωση 20 ερωτήσεων είναι αρκετή για μαθητές επιπέδου Α2. Καθώς η κατανόηση του προφορικού λόγου απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια και συγκέντρωση από την κατανόηση του γραπτού λόγου, οι μαθητές ενδέχεται να αποδιοργανωθούν και να κάνουν λάθη εάν ακούσουν περισσότερους από 20 αριθμούς.

  • τουλάχιστον 5 μαθηματικές πράξεις (οι μαθητές θα πρέπει να κάνουν την κάθε πράξη και να υπολογίσουν το αποτέλεσμα)

  π.χ. (13-3):2=.....

  • τουλάχιστον 2 προτάσεις που περιέχουν σημαντικές ημερομηνίες ή αριθμούς

  π.χ. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία το 1939.

   • τουλάχιστον 2 ερωτήσεις που περιέχουν σημαντικές ημερομηνίες ή αριθμούς
  • τουλάχιστον 5 ερωτήσεις σχετικά με ένα θέμα που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές (Ο εκπαιδευτικός θα αποφασίσει ποιο θα είναι αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, εάν στο μάθημα της φυσικής οι μαθητές έμαθαν για τα ηφαίστεια, μια ερώτηση θα μπορούσε να αφορά τη θερμοκρασία του μάγματος. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσουν μόνοι τους σε αυτή την ερώτηση.)
  • τουλάχιστον 2 προτάσεις με πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν όλοι οι μαθητές αυτής της τάξης.

  π.χ. Το σχολείο μας έχει περισσότερους από 150 μαθητές.

  • τουλάχιστον 2 προτάσεις που περιέχουν τακτικούς αριθμούς

  π.χ. Ο Μάρτιος είναι ο .... μήνας του χρόνου.

  Οι μαθητές μπορούν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες σχετικά με σημαντικές ημερομηνίες. Δείτε για παράδειγμα την ιστοσελίδα http://en.m.wikipedia.org/wiki/Timelines_of_world_history 

  1. Η κάθε ομάδα μαθητών ετοιμάζει μια άσκηση με τελείες τις οποίες θα κληθούν να ενώσουν οι υπόλοιποι μαθητές, χρησιμοποιώντας κάποιο διαδικτυακό εργαλείο (http://www.picturedots.com/make/makePuzzle.html  ή κάποιο παρόμοιο πρόγραμμα) ή το λογισμικό Photoshop
  • Οι μαθητές θα πρέπει να επιλέξουν την εικόνα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν στην εργασία τους και να τη μεταφορτώσουν στο διαδικτυακό πρόγραμμα.
  • Οι μαθητές θα πρέπει να τροποποιήσουν τον αριθμό κι ενδεχομένως την εγγύτητα των τελειών που περιλαμβάνει η άσκηση. Για να είναι βέβαιο ότι οι υπόλοιποι μαθητές δεν θα αναγνωρίσουν αμέσως την εικόνα όταν κληθούν να ενώσουν τις τελείες, οι ομάδες των μαθητών θα πρέπει να τοποθετήσουν τις τελείες με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να δυσκολέψουν τους συμμαθητές τους να μαντέψουν τη διάταξη που θα έχουν οι τελείες. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αξιολογήσει καλύτερα την ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν τους αριθμούς.  
  • Οι μαθητές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα Voki (www.voki.com) για να ηχογραφήσουν τις πληροφορίες τους.
  1. Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τις ασκήσεις που ετοίμασαν οι ομάδες των μαθητών, τις βγάζει φωτοτυπίες και τις μοιράζει στις άλλες ομάδες. 
  2. Οι ομάδες των μαθητών ακούνε μία προς μία τις ηχογραφήσεις που δημιουργήθηκαν με το πρόγραμμα Voki και ξεκινά ο διαγωνισμός. Στον διαγωνισμό κερδίζει η ομάδα που συμπληρώνει πρώτη σωστά τις ασκήσεις που δημιούργησαν όλες οι άλλες ομάδες.

  Με τη χρήση λογισμικού, όπως για παράδειγμα του Hot Potatoes (επιλογή Jmatch), αυτή η άσκηση μπορεί να μετατραπεί σε άσκηση αντιστοίχισης και να γίνει περισσότερο διαδραστική. Οι μαθητές θα πρέπει να αναγνωρίσουν τους αριθμούς που είναι γραμμένοι ολογράφως και να επιλέξουν την τελεία που αντιστοιχεί στον σωστό αραβικό αριθμό της άσκησης. Αυτή η άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερους αριθμούς και να πραγματοποιηθεί με τη χρήση υπολογιστή.


  [1]                      Σε ό,τι αφορά τα Ιταλικά: αριθμοί με ήχους όπως οι /kw/, /t/, π.χ. cinque, dieci, quattro, quindici - διαφοροποίηση μεταξύ των στιγμιαίων και των εξακολουθητικών συμφώνων, π.χ. sessanta settanta novanta - διαφορετική μορφή ( -dici και -dieci ) κι αντιστροφή της σειράς των δεκάδων και των μονάδων στους αριθμούς από το 11 έως το 16, π.χ. uno undici, quattro quattordici, cinque quindici, sei sedici - η σειρά των δεκάδων και των μονάδων δεν αντιστρέφεται στους αριθμούς από το 17 έως το 19, ωστόσο παρεμβάλλονται γράμματα μεταξύ της δεκάδας και της μονάδας κάθε αριθμού, π.χ. diciassette, diciotto, diciannove.

                  Σε ό,τι αφορά τα Γερμανικά: αντιστροφή της σειράς των δεκάδων και των μονάδων, π.χ.: zweiundzwanzig αντί για «είκοσι δύο».

                  Σε ό,τι αφορά τα Γαλλικά: εικοσαδικό σύστημα μέτρησης, π.χ. quatre-vingt-dix.  

 • Διαχωρισμός ρόλων (προαιρετικό): Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναθέσει σε μαθητές που έχουν έφεση σε διαφορετικούς τομείς να εργαστούν στην ίδια ομάδα, έτσι ώστε να αναλάβουν να ασχοληθούν με διαφορετικές πλευρές της εργασίας, όπως για παράδειγμα με το λογισμικό, με γλωσσικά ζητήματα, με τα μαθηματικά, με το περιεχόμενο του θέματος της εργασίας, με την ανάκτηση πληροφοριών, καθώς και με τη σωστή προφορά των λέξεων. Οι μαθητές θα ανταλλάξουν στρατηγικές και θα μεταδώσουν νέες δεξιότητες ο ένας στον άλλο. (Οι εκπαιδευτικοί θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζουν τις δεξιότητες των μαθητών τους. Συνιστάται η χρήση μιας φόρμας αυτοαξιολόγησης, όπου οι μαθητές θα αναφέρουν ποια θεωρούν ότι είναι τα δυνατά τους σημεία.)
 • Προτεινόμενες δραστηριότητες για την αφομοίωση της γνώσης ή συμπληρωματικές δραστηριότητες:

   

   Εργασία για το σπίτιΟ εκπαιδευτικός θα πρέπει να ενθαρρύνει τους μαθητές να κάνουν αυτή την άσκηση προφορικά στο σπίτι τους, μαζί με τους γονείς τους και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς τους, έτσι ώστε να εξασκηθούν στην κατανόηση και στην προφορική παρουσίαση των αριθμών.

  Τοποθέτηση του λεξιλογίου στα συμφραζόμενα – Με τη χρήση του PowerPoint, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές ασκήσεις με προτάσεις από τις οποίες λείπουν διάφοροι αριθμοί.

  π.χ.  Η σημερινή ημερομηνία είναι η  ...........

  Οι περισσότεροι δάσκαλοί σας  γεννήθηκαν το ....... (1980-1989, 1990-1999 λύση: η δεκαετία του 1980 ή η δεκαετία του 1990)

  Παιχνίδι ρόλων – Οι μαθητές ψωνίζουν στην τοπική λαϊκή αγορά, όπου ζητούν να μάθουν την τιμή και το βάρος διάφορων τροφίμων.

 • Παράγοντες επιτυχίας και κριτήρια αξιολόγησης:

   Αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό –  Ο εκπαιδευτικός προσφέρει ένα βραβείο στην ομάδα των μαθητών που ολοκληρώνει πρώτη όλες τις ασκήσεις και κερδίζει στον διαγωνισμό.

  Ο εκπαιδευτικός επιβλέπει τους μαθητές κατά την εκτέλεση της εργασίας κι εκτιμά τον βαθμό δυσκολίας της κάθε εργασίας σύμφωνα με τα κριτήρια που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

  +++ ++ +
  Σχεδιασμός της εργασίας
  Γραμματική
  Προφορά
  Εκπλήρωση των απαιτήσεων της εργασίας
  Επίλυση της άσκησης
  Σχηματισμός της εικόνας ενώνοντας τις τελείες

  (προαιρετικά) Αξιολόγηση από τους μαθητές – Οι μαθητές αποφασίζουν ποια άσκηση ήταν η δυσκολότερη απ' όλες.

 • Συγγραφείς: Carla Marello, Giulia Ongaro
 • Ευχαριστίες: Anthony Mollica 2008 Recreational linguistics the “Dot-to-dot” activity στο Mosaic τόμος 10, Αρ.4 χειμώνας 2008 σελ. 22-23 Με την άδεια του συγγραφέα και του εκδότη Anthony Mollica 2010, Ludolinguistica e Glottodidattica. Πρόλογος από τον Tullio De Mauro. Επίλογος από τους Stefano Bartezzaghi, Perugia, Guerra Edizioni. Giulia Ongaro (2014) Playing with numbers. The dot-to-dot game as a resource in EFL στο RiCognizioni Αρ:2 χειμώνας 2014 σελ. xx-yy http://www.ojs.unito.it/index.php/ricognizioni
 • Πρακτικές συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς:

   

  Θα πρέπει να επιλεγεί μια κατάλληλη εικόνα η οποία δεν θα αποκαλύπτει πάρα πολλά στοιχεία, ειδάλλως οι μαθητές θα ενώσουν τις τελείες μαντεύοντας τη διάταξη της εικόνας και χωρίς να ακούνε ή να διαβάσουν τους αριθμούς

 • Πρόσθετα σχόλια σχετικά με τη μεθοδολογία ή τη διδασκαλία:

   

   

  Καθορίστε ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της εργασίας. Εάν οι μαθητές δεν ολοκληρώσουν το 2ο μέρος της εργασίας μέσα στην τάξη, δεν θα είναι σε θέση να την ολοκληρώσουν στο σπίτι τους. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αφιερώσετε άλλο ένα μάθημα στην εκτέλεση της εργασίας.

  Καθορίστε με σαφήνεια τον στόχο της εργασίας (οι μαθητές θα πρέπει να δημιουργήσουν μια άσκηση για τους συμμαθητές τους, να ακούσουν διάφορους αριθμούς, να διαβάσουν αριθμούς που είναι γραμμένοι ολογράφως αλλά και αραβικούς αριθμούς, να μαντέψουν τις σωστές ημερομηνίες για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν πολιτισμικά ζητήματα, καθώς και να επιλέξουν ορισμένες τελείες που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς).

  Εξηγήστε στους μαθητές τα κριτήρια με τα οποία θα τους αξιολογήσετε σχετικά με τις ερωτήσεις που αφορούν θέματα πολιτισμού, ειδάλλως οι μαθητές μπορεί να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις με τον δικό τους τρόπο. Για παράδειγμα, ενδέχεται να παρουσιάσουν τις ημερομηνίες με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να προκληθεί σύγχυση, αφού σε πολλές γλώσσες οι ημερομηνίες είναι δυνατό να παρουσιάζονται με διάφορους τρόπους.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε άλλες χώρες:

   Αυτή η εργασία δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης και παρουσίασης των αριθμών. Στα προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών, συνήθως οι μαθητές δεν εξασκούνται αρκετά στη χρήση των αριθμών. Η μεγάλη πείρα του Mollica (βλ. Ευχαριστίες) αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα της εκμάθησης μιας γλώσσας μέσω ασκήσεων στις οποίες οι μαθητές καλούνται να ενώσουν τελείες για να σχηματίσουν μια εικόνα. Αυτό αποδεικνύεται επίσης από το έργο του Ongaro. Στη συγκεκριμένη εργασία, αναθέσαμε στους μαθητές να δημιουργήσουν μόνοι τους την άσκηση για να τους παρακινήσουμε να επεξεργαστούν περαιτέρω τη δομή και την προφορά των αριθμών, δύο στοιχεία που σχετίζονται με τη γλώσσα περισσότερο απ' όσο θα ανέμενε κανείς.

 • Λόγοι για τους οποίους αυτή η εργασία αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής:

   Αυτή η εργασία μπορεί να ενταχθεί στα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας και προγράμματα ξένων γλωσσών των περισσότερων χωρών, καθώς και να τροποποιηθεί για να χρησιμοποιηθεί από μαθητές διαφορετικών ηλικιών.

Tasks By Country