Γερμανική Ομάδα Εργασίας

    •    My name
    •    My favourite game
    •    Finding out
    •    Web quest on energy

 

Ελληνική Ομάδα Εργασίας

    •    How to win back your love [+supporting document]
    •    Poverty and Humanity  [+supporting document]
    •    Heroes have no identity [+supporting document]
    •    Let’s go green [+supporting document]

 

Ισπανική Ομάδα Εργασίας

University of Granada & IES Luis Bueno Crespo

    •    Finding Zemo
    •    Once upon a time

    •    Commercial

    •    NGOs
 

Ιταλική Ομάδα Εργασίας

    •    A cloze for CLIL

    •    Dot to dot
    •    Map task and puzzle
    •    School trip 

 

Ουγγρική Ομάδα Εργασίας

Eötvös Loránd University & ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium   

    •    My way to school
    •    Paradisiacal places
    •    Plot generator
    •    Subtitling a film

 

Tasks By Country