Εκθέσεις κι αξιολογήσεις- Διαφάνεια και διασφάλιση ποιότητας

Η κοινοπραξία δεσμεύεται για τη διαφάνεια και διασφάλιση ποιότητας. Οι εκθέσεις από τις συναντήσεις των εταίρων και άλλων δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στις εθνικές γλώσσες των χωρών της κοινοπραξίας.

Επίσης, θεωρείται σημαντική η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων του προγράμματος. Το PETALL εργάζεται για την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης που στοχεύουν αφενός στην ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών όσον αφορά στην Εργασιοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ και αφετέρου στην αποτελεσματικότητα της Εργασιοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας γλωσσών.

Έρευνα και δημοσιεύσεις

Μοιράζοντας την εμπειρία μας και δημιουργώντας γνώση

Οι γλωσσικές δραστηριότητες του PETALL και οι πληροφορίες που αντλούνται από την εφαρμογή και ανάλυση της αποτελεσματικότητας των γλωσσικών δραστηριοτήτων σε σχολικές τάξεις προωθούνται σε συναδέλφους σε διάφορα πλαίσια.

Δείγματα καλών πρακτικών και Σεμιναρίων

Τα δείγματα καλών πρακτικών στην εργασιοκεντρική μεθοδολογιά διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ σύντομα θα είναι διαθέσιμα στις 11 γλώσσες των χωρών της κοινοπραξίας.