Η κοινοπραξία

10 ομάδες εργασίας από παιδαγωγικά τμήματα και 10 σχολεία συνεργάζονται για να επιλέξουν δείγματα καλών πρακτικών εργασιοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ σε συνάρτηση με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών. Κάθεχώρα αντιπροσωπεύεται από μια ομάδα εργασίας που αποτελείται από ένα παιδαγωγικό τμήμα και ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κάθε ομάδα εργασίας συνεργάζεται με δύο άλλες ομάδες εργασίας από γειτονικές χώρες που ανήκουν στην κοινοπραξία.

Γερμανική Ομάδα Εργασίας   Landesinstitut für Schule Bremen   Kippenberg…
Ελληνική Ομάδα Εργασίας   University of Patras   13th Junior…
Ισπανική Ομάδα Εργασίας University of Granada & IES Luis Bueno…
Ιταλική Ομάδα Εργασίας University of Turin   Istituto Comprensivo di…
Ουγγρική Ομάδα Εργασίας  Eötvös Loránd University   ELTE Radnóti Miklós…
Ολλανδική Ομάδα Εργασίας University of Amsterdam   Regionale Opleidingsschool WF…
Πορτογαλική Ομάδα Εργασίας University of Algarve   Agrupamento de Escolas…
Σερβική Ομάδα Εργασίας  University of Belgrade   Aviation Academy, Belgrade…
Τουρκική Ομάδα Εργασίας  Gazi University Gazi University Foundation Private Secondary…
Σκωτσέζικη Ομάδα Εργασίας   University of West Scotland   Trinity…